EDUKACIJE, OBUKE, PREZENTACIJEUčimo i edukujemo i sebe i druge, jer samo tako možemo biti sigurni u ono što radimo.
Saradnja sa Oxford Akademijom, obuka radnika i osposobljavanje za rad na radnim mašinama.