Usluge


Izrada fert gredica po meri

Za svakog kupca na osnovu projekta se izrađuju fert gredice po porudžbini. Mogućnost dodatnog armaturnog ojačanja. Dužina feta do 6m. Isporuka do 10 dana od porudžbine. Ušteda u materijalu. 
Ispravljanje armature po meri i savijanje uzengija po meri

Glatka armatura do fi 12 sečena i ispravljena po meri. Rebrasta armatura šipke od 6 i 12m. Uzengije od glatke armature savijene po specifikaciji.  


      
Istovar robe

Mogućnost organizovanja istovara pletnim viljučkarom, viljuškarom do 3T.

Prevoz robe

Mogućnost isporuke robe na gradilište šleperski, kamionom do 5 T, kombijem.

 
Uslužno skladištenje

Skladištenje i čuvanje robe do 7 dana sa istovarom i utovarom uz propratnu dokumentaciju.
Izrada proračuna i specifikacije materijala na osnovu projekta

Na osnovu projekta dajemo Vam predračun materijala i imate uvid o finansijskom proračunu gradnje.
 

Izvedba svih gradjevinskih radova po sistemu ključ u ruke

Vršimo sve zidarske, tesarske, armiračke, gipsarske, fasaderske, keramičke  izvedbe radova. Sistem ključ u ruke je pravo rešenje za f+grdnju.